Film | vargkatten

Film

Josephine Adams och Eifra Santesson har beviljats manusstöd för Auktionen
Våren 2016 producerar Vargkatten en film inom projektet kejsarsnitt/ vaginal förlossning med bidrag från Stockholms kommuner och landsting

Hösten 2016 gjorde Vargkatten en serie dokumentationer för Geoinfo

kulturproduktion