UNITED TRADITIONS

Lars Faragos arbete bygger på kulturmöten och viljan att förändra världen genom skratt, dans, musik och kärlek.

Lars Farago
foto Anita Santesson

Han har byggt upp RFoD-Riksförbundet folkmusik och dans http://rfod.se/och är en av initiativtagarna till Folk &Världsmusikgalan http://folkgalan.se/ samt KATAPULT för mångfald http://www.katapult.nu/

 

 

 

kulturproduktion