skolprogram

SKOLPROGRAM

bokas via anita.santesson@gmail.com

bygger på skolverkets uppdrag att undervisa om nationella minoriteter

programmet kan anpassas från årskurs 5 till gymnasienivå.

 

Det kan varieras i sin utformning oftast görs det gemensamt av författarna Ralf Novak Rosengren och Anita Santesson.
Klicka för ett exempel från 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

kulturproduktion