Sikelej och Tjuderuttan

Lars Farago har lett arbetet med två böcker riktade till barn, pedagoger, föräldrar:
Sikelej sa kamelen med sång- och danslekar från hela världen. sickelej
Sikelej sa kamelen
 Boken kan också köpas genom Vargkatten. Mejla: vargkatten.produktion@gmail.com

Tjuderuttan sa räven Sång och danslekar från förr till nu SLUTSÅLD i bokhandeln länken här går till Bokbörsen Tjuderuttan sa räven

tjuderuttanTill båda böckerna finns dubbla cd-skivor med alla sångerna.

Dansa och sjung med världens djur
är ett program med lekar från de två böckerna som görs av Lars Farago tillsammans med en musiker. Den ingår i subventionerat utbud i Kulan, Stockholms stad. Läs mer