Sikelej och Tjuderuttan

Lars Farago har lett arbetet med två böcker riktade till barn, pedagoger, föräldrar:
Sikelej sa kamelen med sång- och danslekar från hela världen. sickelej
Sikelej sa kamelen

Boken kan också köpas genom Vargkatten.
Mejla: vargkatten.produktion@gmail.com

Tjuderuttan sa räven Sång och danslekar från förr till nu
Tjuderuttan sa räven

tjuderuttanTill båda böckerna finns dubbla cd-skivor med alla sångerna.