Dansa och sjung med världens djur

Vi spelar musik, sjunger, dansar, leker på temat djur tillsammans med barn och pedagoger.

Musiken och danserna hämtar vi från världens alla hörn ofta finns de i böckerna / CD-skivorna Sikelej sa kamelen och Tjuderuttan sa räven.

En bok för alla Red. Lars Farago

Sång, musik och dans kan förena, träna motorik och berätta om världen inte minst om vår och andras kulturhistoria. Vi har låtit oss inspireras av Tjuderuttan sa räven – Sång- och danslekar från förr till nu och Sikelej sa kamelen – Sång- och danslekar från hela världen. (En bok för alla.)

Under 30-45 minuter lär vi ut sånger, spelar musik och dansar med barn och pedagoger. Genom att använda repertoar ur två lättillgängliga böcker med CD-skivor kan danserna och sångerna leva vidare. Programmet vänder sig till barngrupper med olika åldrar.
Det har inslag av medskapande.
Barnens medverkan och skapande kan utvecklas och fördjupas i Skapande skola projekt.
Programmet passar också för fortbildning av personal.

Två musiker / pedagoger deltar.

Sandra Marteleur

Sandra Marteleur är folkmusiker och pedagog med fiol som huvudinstrument. Hon är utbildad på Kgl Musikhögskolan och har stor erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och ungdomar i musikskolor och föreningslivet.

Lars Farago
Miriam Oldenburg Foto: Peter Bothén

Lars Farago är dansledare med lång erfarenhet av interaktivt arbete med sånglekar. Han har lett sånglekar på förskolor, många midsommarfester och julgransplundringar. Han var initiativtagare och sammankallande för pedagognätverket bakom böckerna Tjuderuttan sa räven och Sikelej sa kamelen (En bok för alla) och var redaktör för båda böckerna. Alla låtar i böckerna finns utgivna på CD-skivor.

Miriam Oldenburg är dragspelare och pianist. Hon spelar i flera klezmerensembler, folk- och världsmusikband. Hon har även arbetat mycket med teater-, kabaré och cirkusmusik och är mycket uppskattad som ackompanjatör och pedagog.

Pia del Norte Pohjakallio Foto Amanda Lindgren

Dansaren Pia ”del Norte” Pohjakallio är en av Nordens mest anlitade flamencoartister och en omtyckt pedagog. Hon har medverkat i en lång rad nyskapande scenkonstproduktioner, men också varit populär ledare av Kulturhusets Rum för barns dansworkshops.

Gus Loxbo

Gus Loxbo spelar kontrabas, gitarr och såg med ett lekfullt förhållande till musiken. Han är utbildad jazz- och improvisationsmusiker på
Kgl Musikhögskolan och har sida vid sida med musiken jobbat pedagogiskt med barn i skola och i daglig verksamhet med musik som kommunikationsmedel.

Sång, musik och dans är lustfyllda, gemenskapsskapande och viktiga delar av vår kulturhistoria. Vårt program bidrar till förståelsen för kulturella samband i världen. Vi vänder oss till barn från 3 år upp till 12 år.Miriam Oldenburg är dragspelare och pianist. Hon spelar i flera klezmerensembler, folk- och världsmusikband. Hon har även arbetat mycket med teater-, kabaré och cirkusmusik och är mycket uppskattad som ackompanjatör och pedagog.

Programmet är mellan 30 och 45 minuter långt beroende på barnens ålder.
Du bokar oss för 8000 kr (två medverkande) och ytterligare program på samma plats och dag 3000 kr. Vi utformar gärna skapande skola projekt i samarbete med skolor / pedagoger. Vi gör gemensamt aktiviteter som uppfyller de krav som ställs för projektbidrag.

  • Har fokus på elevers eget skapande genom olika konst- och kulturuttryck
  • Ger eleverna möjlighet till fördjupning inom en variation av olika konst- och kulturuttryck
  • Medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras verksamheten

OBS – ansökan till skapande skola skall lämnas kring månadsskiftet januari/februari. Hör av dig om du vill ha hjälp med utformningen av ditt projekt.

I Stockholms stad är programmet subventionerat av Kulan.

Boka oss via vargkatten (punkt) produktion (at) gmail.com
Lars Farago besvarar dina frågor på tel 070 765 34 37.