historik

Här ligger ett urval av tidigare events. Dels sådana som vi själva initierat men också uppdrag vi utför åt andra exempelvis: Värdegrundsarbete för likabehandling, Dynamisk pedagogik, Skrivcoaching, Föreställningen Bach in the Street, Förintelsens minnesdag i Stockholms Stora synagoga 2017, Klezmer2Classic, Filmer om förlossningsrädsla, Skapande skola projekt,  Redaktörsuppdrag, Nordic Romani Festival, Klezmer Queens och mycket mycket mer …