Diskussionsfrågor länkar. Lärare 2

Diskussionsfrågor baserade på målen i religionskunskap åk 7-9 och gymnasiet

DISKUSSION
 • Varför finns en backstory med Vashti, vad är syftet?
 • Vad har Ahasveros för relationer?
 • Under vilka förhållanden lever Mordechai?
 • Vad är det för namnbyten som sker och varför?
 • Varför döljer Ester sin rätta identitet – går det att koppla till vår tids verklighet?
 • Vilken sagotradition är berättelsen tagen ifrån?
 • Judiska helger beskrivs ibland som ”They tried to kil us, G-d saved us, let´s eat!” Varför är det så?
 • Varför kan man skämta om Purim?
 • Vad är det för anspelningar som finns i originalberättelsen?
 • Finns det några kopplingar i berättelsen till vår värld i dag?
 • Har personerna någon historisk relevans – om så, varför?
 • Är Ester skönhetsdrottning eller hjältinna?
ETIK

Finns det någon av karaktärerna som handlar rätt – och i sådant fall rätt enligt vem?

Testa ett konsekvensetiskt, pliktetiskt och sinnelagsetiskt tänkande på de olika karaktärerna. Diskutera motiven för deras handlande utifrån detta tänkande.
Exempel; Vashti vägrar dansa? Hur tänker hon?

Vad är gott/bra för vem?

Har berättelsen någon sann: Egoist /Altruist /Universalist och i sådant fall vem och varför.

FÖRDJUPNING

Om du skulle göra om historien om Ester till en modern berättelse. Hur skulle du göra då?

 

Kul länkar:

Purim soulversion

Purim Gagnam style

 

Nyttiga länkar:

bibeltexter

SO rummet

Allt om Ester

För dig med UR access