Judendom, Purim. Lärare 1

Judar är en folkgrupp och judendomen en religion. Judar bor på olika platser runt hela världen.

Tolkningen av religionen skiljer sig åt beroende på inriktning.

Den första judiska församlingen i Sverige grundades av Aaron Isak 1775. Se UR:s serie om Sveriges judiska historia (4 ggr 28 min).

Språk

Judar i Sverige pratar svenska, unhealthy men de judiska bönerna är på hebreiska. En del kan jiddisch som är ett blandspråk som talats i Östeuropa. Några kan ladino som är ett blandspråk som talats i spansktalande länder. Jiddisch är minoritetsspråk i Sverige.

Tideräkning

Enligt den judiska tideräkningen är det år 5777 i år 2017.
Läs mer om tideräkningen hos Judiska museet

Skrifter

Judendomens heliga skrifter är
Toran = de 5 Moseböckerna
Neviim = Profeterna
Chetuvim = skrifterna
Av judar kallas dessa Tanach (som i begynnelsebokstäverna)
Dessutom finns Talmud med kommentarer till Tanach samt Mishna som är berättelser kring dessa.

Av kristna kallas Tanach för Gamla testamentet eftersom dessa texter också finns med i den kristna bibeln.

En viktig  judisk högtid är Shabbat, website vilodagen. Den firas varje vecka med början på fredagkvällen och slutar på lördagkvällen.

Andra viktiga högtider är Jom Kippur, discount Pesach,  Rosh Hashana och Purim – men det finns fler.

PURIM

Purim firas till minne av Esters hjältedåd. Boken om Ester är med i Skrifterna.  Esters bok är uppbyggd som en spännande saga. Den utspelar sig i Persien/ Babylonien med kung Xerxes (på hebreiska kallas han Ahashverus) som huvudperson.
Ordet purim betyder att dra lott.

STORY
Kung Ahashverus (Xerxes) blir arg på sin fru Vashti som inte vill dansa (naken?) för hans kompisar. Så han kastar ut henne ur sitt slott.

Vashti_orig
Edwin Long, Queen Vashtis refusal
Kung Xerxes Ahashverus, koppartryck okänd konstnär

Kungen träffar den unga vackra Hadassa – vars namn han tycker är alldeles för svårt att uttala så han kallar henne för det persiska namnet Ester (Ishtar)

320px-Esther_haram

Hadassa/ Ester är vacker och väldigt ung. Hon bor med sin fosterfar Mordechai. De är judar.

Kungen gifter sig med Ester men hon säger inte att hon är judisk.

Ester lovar att vara lydig och inte ens tilltala kungen om han inte talar till henne först. Hon prepareras med skönhetsvård och väldoftande kryddor i ett helt år innan äktenskapet ska fullbordas.

Mordechai är en ansedd man eftersom han vid ett tillfälle räddat kungen från en terroristattack.

Men i hovet finns också den elake rådgivaren, statsministern, Haman som anser att alla måste visa honom respekt genom att buga sig när han passerar.

Han gillar inte att Mordechai ligger väl till hos kungen.                                 Mordechai vägrar buga sig för Haman, eftersom ”Vi judar bugar oss bara för Gud och kungen”.

Haman blir arg och får kungen att utfästa dödsstraff för alla judar.

Haman drar lott – pur – om vilken dag judarna ska dö.
Därav högtidens namn PURIM.

Ester tar mod till sig och trots sitt löfte om att vara lydig går hon till kungen och bjuder honom på middag.

Med risk för sitt liv berättar hon på middagen att hon är judisk och om Hamans planer.

Haman får sitt straff, Mordechai och judarna klarar sig och Ester blir hjältinna.

Så firas Purim

Purim firas med middag, gåvor till de fattiga, att lyssna på berättelsen om Ester, att klä ut sig, festa loss. Då Hamans namn sägs i synagogan ska man bua och skramla med skramlor.

På festen äter man kakor Hamantashen (Hamans fickor eller öron) och i vissa kretsar får man till och med bli onykter under just Purim.

Tips: Googla på  Purim och bilder eller baka Hamantashen. Recept

En vanlig tradition är att göra ett
Purim Schpiel (jiddisch för Purim spel) där man på ett komiskt sätt spelar berättelsen om Ester.

Det finns de som menar att originalberättelsen är full av anspelningar. Andra säger att den är en ren saga.

Läs Esters bok