Storytelling

Jag är född i en berättande familj. Faktum är att berättelserna har räddat mitt liv – men om det kan jag berätta om vi träffas.

I egenskap av kulturarbetare och lärare har jag alltid berättat i olika former men också insett att jag är en samlare av myter och historier. Det är helt fantastiskt vad en berättelse kan ändra i ett rum av kaos.

För några år sedan gick jag en kurs på Linnéuniversitetet i Berättande för skola och förskola. Jag går också Inger Lise Oelrichs Läkande berättande utbildning.

Så började jag allt mer berätta i offentliga sammanhang. Det kunde vara livsberättelser, myter eller klassiska sagor. Ganska snart kom frågan

” Har du inte en story som handlar om …

Och visst hade jag det.

Give me a wish and I´ll give you a story

Ämnesinriktad Storytelling

Du önskar myter/ sagor på ett särskilt tema. Jag arbetar sedan tillsammans med eleverna i en kreativ form kring storytelling. Min specialitet är att sammanfoga  traditionella berättelser med naturkunskap, likabehandling, värdegrund och demokrati.

Exempelvis

Queera myter och växter. Om normer, vanor och inbitna fördomar.

Järnets magi, de mytiska smederna och vad som blir kvar om jorden går under.

Dryader, Heliga träd och fotosyntesen.

I samband med Storytelling arbetar jag tillsammans med eleverna kring historierna. Vi använder interartiella tekniker inspirerade av Läkande berättande och Dynamisk pedagogik. Metoderna är en del av en gemensam skapandeprocess som passar in i Skapande skola programmet.

Livsberättelser

Jag bär också med mig ett antal livsberättelser som bygger på människoöden värda att komma ihåg. Människor vars liv ingen skrivit om.

Anita Santesson, foto Athina Strataki