Henrik Chaim Goldschmidt är festivalens gäst i Malmö och Stockholm.Han är ledare för Middle East Peace Orchestra, grundare av Goldschmidt Akademin där ungdomar i utsatta områden i Köpenhamn och Århus får gratis musikundervisning, deltar i och driver projekt för att bygga broar mellan grupper med musik. På festivalen ger han workshops och deltar i samtal med musikinslag. 

TEMA: Kan musik och kultur reparera världen? 

Stockholm tisdag 22 oktober och Malmö torsdag 24 oktober.