Work in progress Sinnesexperimentet

https://vimeo.com/912342043?share=copy

Work in progress Sinnesexperimentet
Vad händer när en klassiskt skolad musiker och en döv skådespelare undersöker våra sinnen? Ovan kan du se lite av arbetet med att utveckla en föreställning.
Planerad premiär 1 september 2024 Tumba Bruks Musiksalonger.

Cello, Kristina Winiarski
Skådespelare/ teckenspråksartist, Romel Belcher
Koreografi, Maele Sabuni
Animationer, Johan Åkerberg
Idé och regi, Anita Santesson
I samarbete med Nationellt centrum för biologiundervisning, Uppsala universitet.
Med stöd av:
Botkyrka kommun, Tumba Bruks Musiksalonger och musikkonsulenterna, Region Stockholm.

Målgrupp från 6 år till senior