Vi erbjuder workshops i Skapande skola form och kan i vissa fall hjälpa till med subventioner.

Skriv och regissera

med Anita Santesson prisbelönt författare, regissör, filmare och producent

Aktivitet: Workshop 180 min – heldag
Åk:  4 – 9 samt gymnasiet.
Skolämnen som aktiviteten är förankrad: svenska men också andra ämnen på begäran. Jag arbetar alltid med det centrala innehållet i önskad kurs.

Beskrivning

Vi använder klassisk dramaturgi och kopplar ihop den med Hollywoods berättartekniker. Tillsammans tar vi fram en plot – vilket är grunden till en historia. Vi vidareutvecklar den till till ett synops – vilket är en sammanfattning. Därefter tränar vi på att pitcha berättelsen. Hitta dess grundton och skriva ett treatment.

Därefter arbetar vi med enskilda scener och tränar på regi samt gestaltning. När arbetsdagen är slut har alla elever en berättelse att – om de vill färdigställa och utveckla, göra film av eller använda som den är,

Tillvägagångssätt

Vi arbetar med dramaturgiska mallar och leker fram innehållet.

Lokalbehov/ förberedelser/ material

Klassrum, papper och pennor.

Workshop i Storytelling

med Anita Santesson prisbelönt författare, regissör, filmare och producent

Aktivitet: Workshop 180 min – heldag
Åk:  4 – 9 samt gymnasiet.
Skolämnen som aktiviteten är förankrad: svenska samt på begäran. Jag arbetar alltid med det centrala innehållet i önskad kurs.

Beskrivning

Vi arbetar med berättelser och myter och speglar dem i vår nutida värld.
Dessutom tränar vi på tekniker för att kunna prova på Storytelling.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att berätta en historia, därefter bearbetar vi den med hjälp av olika konstnärliga metoder.

Vi lyssnar därefter på den historia som vill bli berättade i oss och prövar att forma den till ord. Vi arbetar också med olika tekniker för framförande och memorering.

Lokalbehov/ förberedelser/ material

Workshop i kreativ fotografi

Foto: Athina Strataki ur Evighetskalendern

Med prisbelönta fotografen, konstnären och producenten Athina Strataki

Vi fotograferar, synliggör och ifrågasätter normer som begränsar.

  • Aktivitet: Workshop 180 min.
  • Åk:  4 – 9 samt gymnasiet.
  • Skolämnen som aktiviteten är förankrad i: Bild, Samhällskunskap, Historia, Filosofi, Psykologi

Fotografera varandra – den kreativa processen

Beskrivning

I denna spännande workshop utmanar vi föreställningar och konventioner genom att synliggöra och ifrågasätta normer som begränsar.

Idén och utförandet av en visuell gestaltning bör ge utrymme för frågor och reflektioner och gärna innehålla flera lager och dimensioner. Det finns en avsändare och en mottagare och därmed flera tolkningar och det är just det som gör en bild spännande.

Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar. Kreativiteten går att träna upp, bland annat genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att reflektera kring begreppen kreativitet, föreställningar och konventioner, sanning, ”irrationella bilder”, humor och allvar.

Eleverna får ett fiktivt uppdrag där interaktion och kommunikation står i fokus. Vi arbetar i små grupper där de samarbetar kring utforskandet av möjliga bildlösningar för gestaltning av varandra.

Här tränas visuell kommunikation, normkritiskt tänkande, kreativitet, association, flexibilitet, tillit och lyhördhet.

Eleverna tar hjälp av sin omgivning och den rekvisita som finns att tillgå såväl inomhus som utomhus. Vi tittar senare på bilderna de har skapat och har gemensamma samtal kring dessa.

Lokalbehov/ förberedelser/ material                                                                                                                                                                             

Tillgång till stolar och bord vid genomgång och samtal kring bilderna samt en dator, projektor/ tv-skärm för bildöverföring respektive bildvisning.

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads.

Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov.

Ha gärna kläder för väder då tanken är att även kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.