Bach in the Street

BACH IN THE STREET Semmy Stahlhammer och Maele Sabuni. Idé och regi Anita Santesson. I4 maj 2022 gjorde vi vår 361:a föreställning på Norrlandsoperan efter en fantastisk turné i Västerbotten.

#Skapandeskola

Semmy Stahlhammer en av sveriges främsta violinister och tillika 25 år som förste konsertmästare på Kungliga operan. Maele Sabuni en av våra främsta streetdansare som vunnit tävlingar världen över, dansat och koreograferat för mello. På scenen möts de över alla gränser med klassisk musik och streetdance. Vi utgår från frågorna Vem är du? Var kommer du ifrån och Vart ska du?

Semmy har sin bakgrund i Polen med en mamma som överlevt Auschwiz och en pappa som lyckades fly från koncentrationsläger och sedan blev partisan. Maele har sin bakgrund i Kongo med en pappa som kämpat för mänskliga rättigheter och blivit fängslad, fått hjälp av FN, kommit till Sverige och här startat afrosvenskarnas riksförbund.

Efter föreställningen sker ett samtal med publiken. Ett samtal om värdegrund, likabehandling, demokrati och historien och vår gemensamma framtid.

I våra workshops lär Maele ut en enklare koreografi och vi arbetar med ett eget skapande innehåll och bearbetar frågor som hur vi sceniskt gestaltar och förmedlar.

Vi arbetar i mindre grupper och lär ut till barn och vuxna. I de fall vi gjort projektet HELA SKOLAN DANSAR har vi särskilt fokuserat på lyhördhet till varandra. När alla kan dansen sätter vi ihop den i större grupper. Till slut dansar hela skolan tillsammans – en gemensam koreografi! Vi lämnar sekvensen ( av J.S. Bach) som vi arbetat med så att lärare och elever när som helst kan ta en välbehövlig paus och köra DANSEN tillsammans för att få en hjärnpaus och gemensam feeling igen.

Kontakta Anita Santesson för mer info vargkatten.produktion@gmail.com

Steg https://vimeo.com/user21217475/review/332814979/c6d3d6d309